Történet

Tanszék története

1999. előtt egyetemünkön nem volt intézményre lebontott onkológiai szolgáltatás, de ezzel együtt a daganatos betegek ellátása különböző tanszékeken/klinikákon magas színvonalon folyt.

Az orvostudomány fejlődése megkövetelte, hogy a tumoros betegek kezelése jogilag is elkülönítetten történjék. Ennek nemcsak betegellátási vonzatai, hanem finanszírozás technikai összetevői voltak. Mindezeket figyelembe véve 1999. szeptemberében alakult meg a Debreceni Orvostudományi Egyetem Onkológiai Tanszéke. A megalakuláskor kisszámú személyzet (3 orvos, 2 adminisztrátor, 3 nővér) állt alkalmazásban, hiszen a fejlődés akkori fázisában, az egyéb szolgáltatók mellett, még nem kellett nagy betegszámra számítani.
A tanszék a szolid tumoros betegek ellátását végezte és végzi jelenleg is. E betegség típusba tartozik valamennyi műtét utáni daganatos beteg, illetőleg távoli áttéttel rendelkező eset kezelése. A hazai rendelkezéseknek megfelelően nem folyik gyermek-onkológiai, illetőleg vérképző-rendszeri betegellátás.
A későbbiekben az intézet fokozatosan bővült és 2001-től már külön épületben, de meglehetősen szűk körülmények között, 20 fekvő beteg ágyon, zsúfolt ambulancián folyt a kezelés. Akkoriban az ambuláns betegszám heti mintegy 60-80 volt, a mai heti kb. 300 beteggel szemben. Az intézeti statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a kezdethez képest a kezelt betegek száma 4-5-szörösére emelkedett.
Az egyetem struktúrája következtében a nőgyógyászati terápiák nagy része sem zajlik intézetünkben.
2007. márciusától az ún. Auguszta Program-on belül megvalósult az Onkológiai Tanszék további fejlesztése is. Az ágyháttér ugyan nem növekedett, de erre éppen az ambuláns betegellátás arányának növelése miatt nem is volt szükség. Kiegészültünk ultrahang, illetőleg életminőség javító háttérrel, így a daganatos betegek komplexebb kezelése lehetővé vált. 
A jelenleg 44 főből álló személyzet reményeink szerint magas szinten tudja biztosítani célkitűzésünket, a komplex holisztikus és esélyegyenlőségen alapuló betegellátást. A daganatos beteg az organikus eltérésen túl nem egy esetben nehéz testi-lelki problémával küzd. Éppen ezért igyekeztünk mindig megtenni azt, hogy kezeltjeink komfort érzése a lehető legtökéletesebb legyen.
Tanszékünk 1-3 ágyas, fürdőszobás kórtermekkel rendelkezik. Jelenleg az épület minden helyiségébe légkondicionáló berendezés beszerelése történik, a komfort fokozat további növelése érdekében.