Debreceni Sugárkezeltekért alapítvány

A Debreceni Sugárkezeltekért Alapítvány

Részlet az Alapító Okiratból:

„Az alapító a súlyos betegségük miatt a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumának Sugárterápia Tanszékén kezelésre szoruló betegek szakellátásának javítására – elősegítve emberi méltóságuk megőrzésének és betegjogaik érvényesítésének lehetőségeit -, mint tartós közérdekű célra, jogi személyként működő ALAPÍTVÁNYT létesít.

Dr. Szántó János

alapító”

A 2001-ben létrehozott Alapítvány nyitott, amelyhez csatlakozhat bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, ha az Alapítvány céljával egyetért, és azt támogatni kívánja.

Az Alapítvány fő céljai:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Ezen fő célokon belül:

 • a betegek várakozási, vizsgálati, kezelési körülményeinek javítása az egészségügy által jelenleg biztosítható szint fölé,
 • a betegellátást színvonalasabbá tévő eszközök, műszerek beszerzésének és üzemeltetésének támogatása,
 • a betegek jobb tájékoztatására, felvilágosítására, gyógyulásuk érdekében való együttműködésük megszerzésére irányuló kiadványok, rendezvények támogatása,
 • a betegellátást előkészítő és végző orvosok, fizikusok, szakdolgozók, segítők
  1. munkavégzési körülményeinek javítása
  2. továbbképzésének, konferenciákon való részvételének, tudományos ismeretszerzésének és tevékenységének támogatása
 • betegtájékoztató füzetek, brosúrák kiadása
 • a betegellátásban szakmai és humánus szempontból kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyzet jutalmazása.

 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja.

Az Alapítvány képviselője és kezelője: egy háromtagú kuratórium, melynek jelenlegi összetétele:

Elnök:             Dr. Pintye Éva

Tagok:            Boros Csabáné

                        Tar Anna

 

Az Alapítvány székhelye:

Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Onkológiai Intézet, Sugárterápia Tanszék

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 

Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61 487/2001/4. Hajdú-Bihar megyei Bíróság

 

Amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival, és lehetősége van rá, kérjük, támogassa az Alapítványt. Adóbevalláskor személyi jövedelemadója 1 %-át Alapítványunk javára történő felajánlásával segíti működésünket.

Bankszámlaszám: 11738008-20246266 OTP Bank Rt., Debrecen

Adószám: 1 8 5 6 3 0 1 4 - 1 – 09

 

Segítő közreműködésüket és támogatásukat a gyógyulásra váró tumoros betegek hatékonyabb és korszerűbb kezelése érdekében köszönjük.

 

 

Debrecen, 2017. szeptember 20.

 

                                                                       Dr. Pintye Éva

                                                                       a kuratórium elnöke

Letölthető dokumentumok